Đền bù đất ven mương

10/01/2007 11:26

Trước năm 1993, tôi có một ngôi nhà tạm ven bờ mương để ở, hằng năm vẫn nộp thuế đất. Năm 2006, UBND huyện ra quyết định thu hồi đất với lý do là đất lấn chiếm. Xin hỏi gia đình tôi có được hưởng đền bù giải phóng mặt bằng không?

Trước năm 1993, tôi có một ngôi nhà tạm ven bờ mương để ở, hằng năm vẫn nộp thuế đất. Năm 2006, UBND huyện ra quyết định thu hồi đất với lý do là đất lấn chiếm. Xin hỏi gia đình tôi có được hưởng đền bù giải phóng mặt bằng không?

Trả lời:

Theo Thông tư số 05/2006 ngày 24/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 182/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà phải thu hồi đất (theo quy định tại Điều 38 Luật Đất đai), thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục thu hồi đất, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi đất; đồng thời chỉ đạo xử lý để xác định giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trường hợp trên, Nhà nước thu hồi đối với đất chưa sử dụng bị lấn chiếm (quy định tại khoản 6 Điều 38 Luật Đất đai). Như vậy, sau khi ra quyết định xử phạt hành chính, UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất là đúng. Theo Điều 7 Nghị định 197/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì đây là trường hợp bị thu hồi đất mà không được bồi thường.

(Theo KT&ĐT)

LEAVE A REPLY