Giấy chứng nhận nhà trên đất thuê

17/11/2006 15:59

Nhà tôi ở trên đất thuê từ năm 1967 đến nay không có giấy tờ gì về nhà đất. Nay tôi muốn hợp thức hóa chủ quyền nhà có được không, cần thủ tục gì? (Lê Thị An Bình, TP HCM)

Nhà tôi ở trên đất thuê từ năm 1967 đến nay không có giấy tờ gì về nhà đất. Nay tôi muốn hợp thức hóa chủ quyền nhà có được không, cần thủ tục gì? (Lê Thị An Bình, TP HCM)

Bà Nguyễn Minh Trang, trưởng Phòng cấp chủ quyền nhà đất, Sở Xây dựng TP HCM cho biết, trường hợp này được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo NĐ 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: giấy thỏa thuận của chủ sử dụng đất (bên cho thuê) đồng ý cho chị Bình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên đất thuê. Đối với nhà, phải có giấy xác nhận của UBND phường, xã về hiện trạng nhà ở không có tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, nhà xây dựng trước khi có quy hoạch. Trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch phải phù hợp quy hoạch.

(Theo Tuổi Trẻ)

LEAVE A REPLY