Không cần phải tồn tại để gây ấn tượng với thế giới, sự xuất hiện của bạn là để sống thật hạnh phúc

0
45

Không cần phải tồn tại để gây ấn tượng với thế giới, sự xuất hiện của bạn là để sống thật hạnh phúc *Đã bao giờ bạn tự hỏi hiện …

LEAVE A REPLY