Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

0
37

này là một kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại Sao Paulo, do . Kiến trúc của ngôi nhà với nhiều không gian mở cùng hiện đại, tạo nên không khí thoáng mát cùng khu vườn xanh tạo nên không khí tĩnh lặng cho mọi người nơi đây.

c66eb2bcc5861a8092e94ff96c7ee410 Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

0f0cc5d74524bc87fe051461fc9010a3 Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

6a68c5c1e69e8e3194c691ddec9fd76b Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

6b734b8cb98661cd53f4be17c4e762ea Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

15bb877ea8281a0702abfd0414796448 Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

32f873ef09539fcd9e0e3062e89d6c07 Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

036e2e4f65bdca5579359b9823c1f232 Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

50cb9a96899afa9cae5892e54c0ab41c Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

93e661ad567ba650fd87c1a0fd2f0ef5 Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

0305c2b6ee844e956e5585f46d04a6fe Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

2304ab8a99260020e4af64543ba5d16d Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

41302ab122a4e7ba2aeb1df0d03d6ec4 Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

72765f0f332b2938123a84c8dc34aedc Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

375126 a Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

a56725f7d956c83b733203d4e933f289 Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

b9ad590fb8e2b8706fbca641bb7d6eaf Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

c3c3cd1279cdd9b98efa89ab8349f2b6 Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

LEAVE A REPLY