Phí chuyển đất vườn sang đất ở

12/03/2007 11:39

Đất nhà tôi có nguồn gốc là đất vườn, mua năm 1979 bằng giấy tay nhưng đến nay đã mất giấy. Năm 2004, tôi xin đăng ký quyền sử dụng đất và đã được cấp giấy chứng nhận.

Đất nhà tôi có nguồn gốc là đất vườn, mua năm 1979 bằng giấy tay nhưng đến nay đã mất giấy. Năm 2004, tôi xin đăng ký quyền sử dụng đất và đã được cấp giấy chứng nhận.

Yêu cầu:

Năm 2006, tôi chuyển mục đích thành đất ở và xin ghi nợ tiền sử dụng đất. Thế nhưng Chi cục thuế lại tính thuế cho tôi bằng 100% tiền chuyển mục đích sử dụng đất, trong khi theo tôi biết chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất. Cách thu như vậy có đúng không?

Trả lời:

Ông Nguyễn Yểng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 6, TP HCM, cho biết, việc thu 50% tiền sử dụng đất đối với đất sử dụng ổn định từ 15/10/1993 trở về sau chỉ áp dụng cho đất ở, có nguồn gốc không rõ ràng khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Trường hợp của bà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vườn (nông nghiệp), nay xin chuyển mục đích thành đất ở phải nộp 100% tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất vườn theo khoản 2, điều 6, nghị định 198 (ban hành ngày 3/12/2004) của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

(Theo Tuổi Trẻ)

LEAVE A REPLY