Tag Archives: bảo vệ môi trường

Người không chấp hành yêu cầu kiểm tra chất m.a t.úy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông

Người không chấp hành yêu cầu kiểm tra chất m.a t.úy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông Chào mừng đến với kênh YouTube Tài chính xanh! Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về tài chính xanh, bao gồm đầu tư xanh, ngân hàng xanh, bảo […]

Xe mô tô xe máy Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe sẽ bị

Chào mừng đến với kênh YouTube Tài chính xanh! Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về tài chính xanh, bao gồm đầu tư xanh, ngân hàng xanh, bảo hiểm xanh và nhiều hơn nữa. Chúng tôi cam kết giúp bạn tìm hiểu về tài chính xanh và đưa […]

Xe mô tô gắn máy Tự ý thay đổi nhãn hiệu màu sơn của xe không đúng với Giấy đăng ký xe sẽ

Xe mô tô gắn máy Tự ý thay đổi nhãn hiệu màu sơn của xe không đúng với Giấy đăng ký xe Chào mừng đến với kênh YouTube Tài chính xanh! Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về tài chính xanh, bao gồm đầu tư xanh, ngân hàng […]

Xe mô tô gắn máy Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe sẽ bị

Xe mô tô gắn máy Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe sẽ bị Chào mừng đến với kênh YouTube Tài chính xanh! Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về tài chính xanh, bao gồm đầu tư xanh, ngân hàng xanh, […]

Xe mô tô gắn máy Dừng xe đỗ xe trên cầu sẽ bị

Xe mô tô gắn máy Dừng xe đỗ xe trên cầu sẽ bị Chào mừng đến với kênh YouTube Tài chính xanh! Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về tài chính xanh, bao gồm đầu tư xanh, ngân hàng xanh, bảo hiểm xanh và nhiều hơn nữa. Chúng […]

Xe mô tô gắn máy Đi vào đường cấm khu vực cấm, đi ngược chiều của đường một chiều, đường có biển Cấm

Xe mô tô gắn máy Đi vào đường cấm khu vực cấm, đi ngược chiều của đường một chiều, đường có biển Cấm Chào mừng đến với kênh YouTube Tài chính xanh! Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về tài chính xanh, bao gồm đầu tư xanh, ngân […]

Xe máy Chuyển làn đường nhưng không bật xi nhan sẽ bị

Xe máy Chuyển làn đường nhưng không bật xi nhan sẽ bị Chào mừng đến với kênh YouTube Tài chính xanh! Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về tài chính xanh, bao gồm đầu tư xanh, ngân hàng xanh, bảo hiểm xanh và nhiều hơn nữa. Chúng tôi […]

Xe máy Chuyển hướng nhưng không giảm tốc độ hoặc không bật xi nhan

Xe máy Chuyển hướng nhưng không giảm tốc độ hoặc không bật xi nhan Chào mừng đến với kênh YouTube Tài chính xanh! Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về tài chính xanh, bao gồm đầu tư xanh, ngân hàng xanh, bảo hiểm xanh và nhiều hơn nữa. […]

Xe mô tô gắn máy Vượt đèn đỏ hoặc đèn vàng khi sắp chuyển sang đèn đỏ sẽ bị

Xe mô tô gắn máy Vượt đèn đỏ hoặc đèn vàng khi sắp chuyển sang đèn đỏ sẽ bị Chào mừng đến với kênh YouTube Tài chính xanh! Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về tài chính xanh, bao gồm đầu tư xanh, ngân hàng xanh, bảo hiểm […]

Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô từ 50cm3 trở lên sẽ bị

Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô từ 50 phân khối trở lên sẽ bị Chào mừng đến với kênh YouTube Tài chính xanh! Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về tài chính xanh, bao gồm đầu tư xanh, ngân hàng xanh, bảo […]