Ngôi nhà hiện đại cùng hồ bơi ngoài vườn ở Houston

Laurel Residence nằm tại Houston, Texas sở hữu kiến trúc hiện đại và khá đơn giản nhưng cũng đủ để mang đến cho mọi thành viên trong gia đình không khí thoải mái nhờ nội thất tiện nghi, hiện đại, cùng hồ bơi rộng ngoài vườn. Đây là một kiến trúc đẹp của StudioMET.

Ngôi nhà hiện đại cùng hồ bơi ngoài vườn ở Houston

Ngôi nhà hiện đại cùng hồ bơi ngoài vườn ở Houston

Ngôi nhà hiện đại cùng hồ bơi ngoài vườn ở Houston

Ngôi nhà hiện đại cùng hồ bơi ngoài vườn ở Houston

Ngôi nhà hiện đại cùng hồ bơi ngoài vườn ở Houston

Ngôi nhà hiện đại cùng hồ bơi ngoài vườn ở Houston

Ngôi nhà hiện đại cùng hồ bơi ngoài vườn ở Houston

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *